Zotac GeForce GTX 260 Series درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک Zotac GeForce GTX 260 Series در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Zotac GeForce GTX 260 Series drivers
برای : Windows Vista 64-bit
منتشر شده ها : 2008.06.19
انتشار : 177.­41
اندازه : 78.37 Mb (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 332
Find

فایل های پرطرفدار Zotac GeForce GTX 260 Series

فایل های پرطرفدار Zotac کارت گرافیک ها