NVidia GeForce GT 425M درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce GT 425M در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia GeForce GT 425M drivers
برای : Linux x86_64
منتشر شده ها : 2013.06.25
انتشار : 319.­32 Certified
اندازه : 46.25 Mb
جستجو ها : 65
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce GT 425M

 • NVidia GeForce GT 425M درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.07   انتشار : 344.­65

  اندازه : 293.84 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  266 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 425M درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 45.81 Mb  

  219 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 425M درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 30.18 Mb   (GZ)

  203 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 31.76 Mb   (GZ)

  197 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 32.65 Mb   (GZ)

  189 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 425M درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 57.12 Mb   (GZ)

  185 جستجوها
 • Display

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 260.­19.­36 Certified

  اندازه : 36.3 Mb  

  183 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 30.77 Mb   (GZ)

  172 جستجوها
 • VGA

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 161.09 Mb   (LZMA BCJ)

  167 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 425M درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 57.42 Mb   (GZ)

  160 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 425M درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2015.02.20   انتشار : 346.­47

  اندازه : 70.14 Mb  

  153 جستجوها
 • VGA

  برای : Solaris x86

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 295.­53 Certified

  اندازه : 45.75 Mb  

  153 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها