NVidia GeForce GT 425M درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce GT 425M در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia GeForce GT 425M drivers
برای : Linux x86_64
منتشر شده ها : 2013.06.25
انتشار : 319.­32 Certified
اندازه : 46.25 Mb
جستجو ها : 95
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce GT 425M

 • NVidia GeForce GT 425M درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.07   انتشار : 344.­65

  اندازه : 293.84 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  329 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 425M درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 30.18 Mb   (GZ)

  302 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 425M درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.08.05   انتشار : 325.­15 Certified

  اندازه : 45.81 Mb  

  277 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 31.76 Mb   (GZ)

  252 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 425M درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 57.12 Mb   (GZ)

  244 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 310.­19 Certified

  اندازه : 30.77 Mb   (GZ)

  239 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 32.65 Mb   (GZ)

  236 جستجوها
 • Display

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 260.­19.­36 Certified

  اندازه : 36.3 Mb  

  235 جستجوها
 • VGA

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 161.09 Mb   (LZMA BCJ)

  231 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 425M درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2015.02.20   انتشار : 346.­47

  اندازه : 70.14 Mb  

  208 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 425M درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.12.03   انتشار : 340.­65

  اندازه : 57.42 Mb   (GZ)

  202 جستجوها
 • VGA

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­17 Certified

  اندازه : 206.69 Mb   (LZMA BCJ)

  197 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها