NVidia GeForce GT 340 درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce GT 340 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VGA
برای : Solaris
منتشر شده ها : 2012.09.24
انتشار : 304.­51 Certified
اندازه : 46.03 Mb
جستجو ها : 107
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce GT 340

 • VGA

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 32.66 Mb   (GZ)

  322 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 54.05 Mb  

  309 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 285.­62

  اندازه : 147.31 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  279 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 46.38 Mb  

  276 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.08.11   انتشار : 280.­26 WHQL

  اندازه : 122.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  271 جستجوها
 • Video

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 295.­75 Certified

  اندازه : 45.82 Mb  

  253 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.12   انتشار : 340.­52

  اندازه : 225.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  238 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 44.83 Mb   (GZ)

  233 جستجوها
 • GEFORCE

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.13   انتشار : 306.­23 WHQL

  اندازه : 217.02 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  232 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 331.­20

  اندازه : 21.16 Mb  

  228 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 295.­33 Certified

  اندازه : 31.46 Mb   (GZ)

  221 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 32.83 Mb   (GZ)

  216 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها