NVidia GeForce GT 340 درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce GT 340 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VGA
برای : Solaris
منتشر شده ها : 2012.09.24
انتشار : 304.­51 Certified
اندازه : 46.03 Mb
جستجو ها : 73
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce GT 340

 • VGA

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 32.66 Mb   (GZ)

  242 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 54.05 Mb  

  230 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 285.­62

  اندازه : 147.31 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  209 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 46.38 Mb  

  209 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.08.11   انتشار : 280.­26 WHQL

  اندازه : 122.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  207 جستجوها
 • GEFORCE

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.13   انتشار : 306.­23 WHQL

  اندازه : 217.02 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  186 جستجوها
 • Video

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 295.­75 Certified

  اندازه : 45.82 Mb  

  184 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.12   انتشار : 340.­52

  اندازه : 225.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  180 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2014.05.20   انتشار : 331.­79

  اندازه : 44.83 Mb   (GZ)

  171 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2013.11.06   انتشار : 331.­20

  اندازه : 21.16 Mb  

  163 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 295.­33 Certified

  اندازه : 31.46 Mb   (GZ)

  160 جستجوها
 • NVidia GeForce GT 340 درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 319.­23

  اندازه : 32.83 Mb   (GZ)

  154 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها