NVidia GeForce 8400 GS درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce 8400 GS در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : WHQL Certified
برای : Windows Vista
منتشر شده ها : 2007.09.18
انتشار : 163.­69 WHQL
اندازه : 30.35 Mb (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 446
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce 8400 GS

 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.01.07   انتشار : 332.­21 WHQL

  اندازه : 195.97 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  3062 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.12   انتشار : 340.­52

  اندازه : 225.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  1278 جستجوها
 • VGA

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 61.17 Mb  

  1222 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.05   انتشار : 310.­90

  اندازه : 177.21 Mb   (7Z SELF-EXTRACTING)

  1218 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 71.12 Mb  

  917 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2014.07.26   انتشار : 340.­52

  اندازه : 186.17 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  874 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 327.­23

  اندازه : 230.98 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  741 جستجوها
 • Graphics update

  برای : Windows 7 (32-bit)

  منتشر شده ها : 2009.03.02   انتشار : 181.­71 beta

  اندازه : 94.65 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  738 جستجوها
 • WHQL-Certified

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.07.21   انتشار : 190.­38

  اندازه : 95.54 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  723 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.01   انتشار : 320.­49 WHQL

  اندازه : 184.8 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  720 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.05   انتشار : 191.­07 WHQL

  اندازه : 124.6 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  669 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Linux x86 ARM

  منتشر شده ها : 2014.07.08   انتشار : 340.­24

  اندازه : 22.16 Mb  

  629 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها