NVidia GeForce 8400 GS درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce 8400 GS در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : WHQL Certified
برای : Windows Vista
منتشر شده ها : 2007.09.18
انتشار : 163.­69 WHQL
اندازه : 30.35 Mb (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 428
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce 8400 GS

 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.01.07   انتشار : 332.­21 WHQL

  اندازه : 195.97 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  2339 جستجوها
 • VGA

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 61.17 Mb  

  1069 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.05   انتشار : 310.­90

  اندازه : 177.21 Mb   (7Z SELF-EXTRACTING)

  1042 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.12   انتشار : 340.­52

  اندازه : 225.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  950 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2014.07.26   انتشار : 340.­52

  اندازه : 186.17 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  787 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Solaris x86/x64

  منتشر شده ها : 2014.11.03   انتشار : 340.­58

  اندازه : 71.12 Mb  

  760 جستجوها
 • Graphics update

  برای : Windows 7 (32-bit)

  منتشر شده ها : 2009.03.02   انتشار : 181.­71 beta

  اندازه : 94.65 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  703 جستجوها
 • WHQL-Certified

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.07.21   انتشار : 190.­38

  اندازه : 95.54 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  695 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 327.­23

  اندازه : 230.98 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  679 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.01   انتشار : 320.­49 WHQL

  اندازه : 184.8 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  676 جستجوها
 • NVidia GeForce 8400 GS درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.05   انتشار : 191.­07 WHQL

  اندازه : 124.6 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  624 جستجوها
 • VGA

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.09.24   انتشار : 304.­51 Certified

  اندازه : 61.15 Mb  

  580 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها