NVidia GeForce 7900 GT/GTO درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce 7900 GT/GTO در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia GeForce 7900 GT/GTO drivers
برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit
منتشر شده ها : 2010.06.15
انتشار : 257.­21
اندازه : 124.31 Mb (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 144
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce 7900 GT/GTO

 • NVidia GeForce 7900 GT/GTO درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2011.05.20   انتشار : 270.­41.­19

  اندازه : 28.28 Mb  

  401 جستجوها
 • WHQL-Certified

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.06   انتشار : 185.­85

  اندازه : 99.2 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  373 جستجوها
 • Display

  برای : FreeBSD 32-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 260.­19.­12

  اندازه : 25.91 Mb   (GZ)

  370 جستجوها
 • WHQL Certified

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.11.06   انتشار : 163.­75

  اندازه : 43.42 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  349 جستجوها
 • WHQL Certified

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.07.26   انتشار : 162.­18

  اندازه : 46.7 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  345 جستجوها
 • VGA

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 125.85 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  334 جستجوها
 • NVidia GeForce 7900 GT/GTO درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 55.7 Mb  

  315 جستجوها
 • NVidia GeForce 7900 GT/GTO درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 30.51 Mb   (GZ)

  315 جستجوها
 • NVidia GeForce 7900 GT/GTO درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 33.04 Mb  

  302 جستجوها
 • NVidia GeForce 7900 GT/GTO درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 285.­62

  اندازه : 147.31 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  282 جستجوها
 • Display

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.18   انتشار : 266.­58 WHQL

  اندازه : 93.61 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  263 جستجوها
 • NVidia GeForce 7900 GT/GTO درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2010.08.31   انتشار : 256.­53

  اندازه : 25.13 Mb   (GZ)

  247 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها