NVidia GeForce 7900 GT/GTO درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce 7900 GT/GTO در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia GeForce 7900 GT/GTO drivers
برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit
منتشر شده ها : 2010.06.15
انتشار : 257.­21
اندازه : 124.31 Mb (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 95
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce 7900 GT/GTO

 • NVidia GeForce 7900 GT/GTO درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2011.05.20   انتشار : 270.­41.­19

  اندازه : 28.28 Mb  

  372 جستجوها
 • WHQL Certified

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.11.06   انتشار : 163.­75

  اندازه : 43.42 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  331 جستجوها
 • WHQL-Certified

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.06   انتشار : 185.­85

  اندازه : 99.2 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  316 جستجوها
 • VGA

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.13   انتشار : 296.­10 WHQL

  اندازه : 125.85 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  300 جستجوها
 • Display

  برای : FreeBSD 32-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 260.­19.­12

  اندازه : 25.91 Mb   (GZ)

  300 جستجوها
 • NVidia GeForce 7900 GT/GTO درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 55.7 Mb  

  288 جستجوها
 • NVidia GeForce 7900 GT/GTO درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 30.51 Mb   (GZ)

  281 جستجوها
 • NVidia GeForce 7900 GT/GTO درایور

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 33.04 Mb  

  281 جستجوها
 • WHQL Certified

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.07.26   انتشار : 162.­18

  اندازه : 46.7 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  271 جستجوها
 • NVidia GeForce 7900 GT/GTO درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 285.­62

  اندازه : 147.31 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  256 جستجوها
 • Display

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.18   انتشار : 266.­58 WHQL

  اندازه : 93.61 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  246 جستجوها
 • VGA

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.22   انتشار : 301.­42 WHQL

  اندازه : 118.81 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  231 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها