NVidia GeForce 7600 LE درایور دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce 7600 LE در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VGA
برای : Linux
منتشر شده ها : 2012.09.24
انتشار : 304.­51 Certified
اندازه : 37.55 Mb
جستجو ها : 90
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce 7600 LE

 • NVidia GeForce 7600 LE درایور

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2011.10.05   انتشار : 285.­05.­09

  اندازه : 54.05 Mb  

  199 جستجوها
 • WHQL Certified

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.05.16   انتشار : 175.­16

  اندازه : 36.29 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  186 جستجوها
 • WHQL-Certified

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.21   انتشار : 190.­38

  اندازه : 91.75 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  184 جستجوها
 • Display

  برای : FreeBSD 32-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.13   انتشار : 260.­19.­12

  اندازه : 25.91 Mb   (GZ)

  176 جستجوها
 • NVidia GeForce 7600 LE درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.08.11   انتشار : 280.­26 WHQL

  اندازه : 122.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  176 جستجوها
 • WHQL-Certified

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.21   انتشار : 190.­38

  اندازه : 112.22 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  171 جستجوها
 • VGA

  برای : Linux x86

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 304.­60 Certified

  اندازه : 37.56 Mb  

  170 جستجوها
 • WHQL-Certified

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2009.04.02   انتشار : 182.­50

  اندازه : 77.01 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  169 جستجوها
 • VGA

  برای : Linux x86_64

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 295.­33 Certified

  اندازه : 55.73 Mb  

  167 جستجوها
 • Display

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.25   انتشار : 260.­99 WHQL

  اندازه : 104.27 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  166 جستجوها
 • WHQL Certified

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.07.26   انتشار : 162.­22

  اندازه : 30.35 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  165 جستجوها
 • WHQL Certified

  برای : Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.09.28   انتشار : 163.­71 WHQL

  اندازه : 36.65 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  165 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها