NVidia GeForce 6610 XL درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای کارت گرافیک NVidia GeForce 6610 XL در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : NVidia GeForce 6610 XL drivers
برای : Windows XP 64-bit
منتشر شده ها : 2011.06.01
انتشار : 275.­33 WHQL
اندازه : 146.11 Mb (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 92
Find

فایل های پرطرفدار NVidia GeForce 6610 XL

 • NVidia GeForce 6610 XL درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.08.11   انتشار : 280.­26 WHQL

  اندازه : 139.83 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  627 جستجوها
 • NVidia GeForce 6610 XL درایور

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.02.13   انتشار : 295.­20 Certified

  اندازه : 30.51 Mb   (GZ)

  514 جستجوها
 • Video

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.10.09   انتشار : 306.­81 WHQL

  اندازه : 148.37 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  357 جستجوها
 • NVidia GeForce 6610 XL درایور

  برای : Linux 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.28   انتشار : 195.­36.­24 Certified

  اندازه : 40.13 Mb  

  337 جستجوها
 • NVidia GeForce 6610 XL درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 285.­62

  اندازه : 188.08 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  309 جستجوها
 • Video

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.10   انتشار : 306.­97 WHQL

  اندازه : 217.39 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  303 جستجوها
 • ForceWare Release 95 WHQL

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2006.10.18   انتشار : 96.­85

  اندازه : 40.76 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  303 جستجوها
 • VGA

  برای : FreeBSD x86

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 295.­53 Certified

  اندازه : 30.6 Mb   (GZ)

  292 جستجوها
 • Video

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.09   انتشار : 306.­81 WHQL

  اندازه : 183.72 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  280 جستجوها
 • NVidia GeForce 6610 XL درایور

  برای : FreeBSD x64

  منتشر شده ها : 2011.08.01   انتشار : 280.­13

  اندازه : 28.91 Mb   (GZ)

  276 جستجوها
 • Display

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.18   انتشار : 266.­58 WHQL

  اندازه : 131.95 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  275 جستجوها
 • WHQL-certified

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.18   انتشار : 182.­06

  اندازه : 129.1 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  252 جستجوها

فایل های پرطرفدار NVidia کارت گرافیک ها