دانلود رایگان درایورهایMSI (Microstar) R7950-2PMD3GD5

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای کارت گرافیک MSI (Microstar) R7950-2PMD3GD5 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • MSI Live Update 5 درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.05   انتشار : 5.­0.­084

  اندازه : 8.67 Mb   (ZIP)

  186 جستجوها
 • MSI Graphics 8.­921 درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.10   انتشار : 8.­921

  اندازه : 156.47 Mb   (ZIP)

  151 جستجوها
 • MSI Afterburner درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.14   انتشار : 2.­2.­1

  اندازه : 23.02 Mb   (ZIP)

  151 جستجوها
 • MSI Graphics 8.­921 درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.10   انتشار : 8.­921

  اندازه : 199.98 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • MSI Graphics 8.­921 درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.10   انتشار : 8.­921

  اندازه : 200.38 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها

فایل های پرطرفدار MSI (Microstar) کارت گرافیک ها