دانلود رایگان درایورهایGigabyte GV-R645-1GI

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای کارت گرافیک Gigabyte GV-R645-1GI در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Gigabyte GV-R645-1GI BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.03.31   انتشار : FZ1

  اندازه : 250 Kb   (LZMA SELF-EXTRACTING)

  304 جستجوها
 • AMD درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.20   انتشار : 8.­83 RC2

  اندازه : 117.19 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  296 جستجوها
 • Gigabyte GV-R645-1GI BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.15   انتشار : 5.­70

  اندازه : 9.82 Mb   (LZMA BCJ)

  268 جستجوها
 • VGA Tools –OC Guru II درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.12   انتشار : 1.­67

  اندازه : 13.64 Mb   (LZMA BCJ)

  231 جستجوها
 • AMD درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.20   انتشار : 8.­83 RC2

  اندازه : 177.4 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  221 جستجوها
 • Gigabyte GV-R645-1GI BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.12.24   انتشار : F11_­B

  اندازه : 171 Kb   (LZMA SELF-EXTRACTING)

  214 جستجوها
 • Gigabyte GV-R645-1GI BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.12.18   انتشار : F22_­A

  اندازه : 171 Kb   (LZMA SELF-EXTRACTING)

  214 جستجوها
 • AMD درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.22   انتشار : 8.­982

  اندازه : 174.91 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  167 جستجوها
 • AMD درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.22   انتشار : 8.­982

  اندازه : 172.38 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  156 جستجوها

فایل های پرطرفدار Gigabyte کارت گرافیک ها