دانلود رایگان درایورهایAMD Radeon HD8970M

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای کارت گرافیک AMD Radeon HD8970M در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • AMD Radeon HD8970M درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 216.02 Mb   (LZMA:23)

  163 جستجوها
 • AMD Radeon HD8970M درایور

  برای : Windows 10 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 245.58 Mb   (LZMA:23)

  141 جستجوها
 • AMD Radeon HD8970M درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 216.15 Mb   (LZMA:23)

  137 جستجوها
 • AMD Radeon HD8970M درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 286.83 Mb   (LZMA:23)

  104 جستجوها
 • AMD Radeon HD8970M درایور

  برای : Windows 10

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 170.81 Mb   (LZMA:23)

  94 جستجوها
 • AMD Radeon HD8970M درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2015.07.29   انتشار : 15.­7.­1

  اندازه : 286.91 Mb   (LZMA:23)

  87 جستجوها

فایل های پرطرفدار AMD کارت گرافیک ها